top of page
.JPG

C U r R I c U L U m     V i T a E

Ján (Jonsy) Gáll sa narodil v roku 1987 v Košiciach. Popri maľovaní pracuje ako učiteľ na základnej škole. Vo svojej umeleckej činnosti sa venuje grafike, kresbe, spracovaniu dreva a predovšetkým maľbe. Pravidelne sa zúčastňuje na medzinárodných plenéroch a sympóziách. V umeleckej kariére sa predstavil na sedemnástich samostatných výstavách doma aj v zahraničí.

Charakteristickou črtou jeho tvorby je odvážne používanie farby. Je expresionistom, ktorý svoje pocity a vášne vyjadruje pomocou farieb. Práve farbu považuje za nositeľku vnemov, ktoré nepôsobia len na náš zrak, ale aj ostatné zmyslové orgány. Témy jeho diel sú rôzne, no devízou tohto výtvarníka sú predovšetkým stručne poňaté figuratívne motívy a portréty vystihujúce jednotlivé odtiene ľudskej bytosti. V poslednom období jeho tvorbu charakterizujú zátišia, ktoré nezobrazuje ako štylizované usporiadanie vecí, ale snaží sa poukázať na bežné okamihy každodenného života. Samostatnú kapitolu predstavujú námety slovenskej dediny a starých zabudnutých uličiek, ktoré nie sú len krajinou, ale predovšetkým mementom pokoja, domova, spomienok či samoty.  Pri spracovaní motívov vychádza z vlastných zážitkov a pocitov, ktoré odzrkadľujú jeho vnímanie sveta.

bottom of page